fbpx

C# async await – podstawy

Słyszałeś o konstrukcji C# async await?

Jeżeli zaczynasz przygodę z programowaniem, to założę się, że większość programów, które miałeś okazję stworzyć działa w sposób synchroniczny. Co to znaczy? To znaczy, że program wykonuje po kolei linijka po linijce. I w dodatku robi to w jednym wątku. W przypadku programów konsolowych nie stanowi to zwykle większego problemu. Ale gdy zaczniesz tworzyć bardziej skomplikowane aplikacje, np. odpytujące zewnętrzne serwisy, to będziesz musiał poznać konstrukcję języka C# async await.

Programowanie asynchroniczne – wielowątkowe

Alternatywą jest programowanie asynchroniczne. Tutaj też linijki kody wykonywane są po kolei, ale możemy skorzystać z wielu wątków. Programy wielowątkowe stały się modne w momencie gdy na rynku pojawiły się procesory wielordzeniowe. Dzisiaj takie procesory są standardem i każdy procesor Intel Core i3, i5, i7 posiada więcej niż 1 rdzeń. Dlatego programy wielowątkowe pozwolą wykorzystać potencjał tych procesorów. W rezultacie programy mogą być szybsze i wykonywać więcej operacji (bo program jest w stanie działać na kilku rdzeniach procesora jednocześnie).

Słowa kluczowe async i await

Jedną z podstawowych rzeczy, które należy poznać jest programowanie asynchroniczne. Dzięki odpowiedniemu użyciu słów kluczowych async i await będziesz w stanie przyspieszyć Twoje programy. A jeśli tworzysz aplikacje Windows Forms albo WPF to dzięki konstrukcji języka C# async await, zapomnisz o zawieszających się oknach kiedy program wykonuje jakąś operację (na przykład gdy pobiera dane z bazy danych).

Zatem dowiedzmy się co oznaczają słowa async oraz await.

async – tym słowem oznaczamy metodę, która jest asynchroniczna. Pamiętaj, że samo wywołanie takiej metody nie będzie skutkowało utworzeniem osobnego wątku. Aby tak się stało to w metodzie musi być wywołanie innej metody asynchronicznej.

await – to słowo kluczowe towarzyszy wywołaniu metody asynchronicznej. Zawsze gdzie występuje to słowo program będzie czekał aż dana metoda się wykona i dopiero wtedy będzie wykonywał kolejne instrukcje. UWAGA: słowa await możesz użyć tylko i wyłącznie do wywołania metod asynchronicznych.

Przykład w języku C#

Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład. Dzięki niemu zobaczysz ile wątków zostanie użytych w programie.

Spójrz na ten kod i zastanów się ile wątków powstanie w wyniku jego wykonania? (pamiętaj, że metoda asynchroniczna, oznaczona słowem kluczowym async jest synchroniczna do momentu wywołania innej metody asynchronicznej. W naszym przypadku jest to Task.Delay(500))

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Program p = new Program();
    p.Run();
  }
  private void Print(string txt)
  {
    string dateStr = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff");
    Console.WriteLine($"{dateStr} Thread #{Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}\t{txt}");
  }
  private void Run()
  {
    Print("Program Start");
    Experiment().Wait();
    Print("Program End. Press any key to quit");
    Console.Read();
  }
  private async Task Experiment()
  {
    Print("Experiment code is synchronous before await");
    await Task.Delay(500);
    Print("Experiment code is asynchronous after first await");
  }
}

Najlepiej skopiuj ten kod i wklej go do Visual Studio. Uruchom i postaraj się zrozumieć wynik.

Źródło i wyjaśnienie tego kodu znajdziesz na stronie:

https://stackoverflow.com/questions/27265818/does-the-use-of-async-await-create-a-new-thread

Kod bez użycia async i await

Zanim zobaczysz jak użyć słów async i await zapoznaj się z poniższym programem. Możesz go wkleić do Visual Studio i na pewno zadziała.

using System;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleAppAsyncAwait
{
  public class Coffee { }
  public class Egg {}
  public class Bacon { }
  public class Toast { }
  public class Juice { }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Coffee cup = PourCoffee();
      Console.WriteLine("coffee is ready");
      Egg eggs = FryEggs(2);
      Console.WriteLine("eggs are ready");
      Bacon bacon = FryBacon(3);
      Console.WriteLine("bacon is ready");
      Toast toast = ToastBread(2);
      ApplyButter(toast);
      ApplyJam(toast);
      Console.WriteLine("toast is ready");
      Juice oj = PourOJ();
      Console.WriteLine("oj is ready");
      Console.WriteLine("Breakfast is ready!");
    }
    private static Juice PourOJ()
    {
      Console.WriteLine("Pouring orange juice");
      return new Juice();
    }
    private static void ApplyJam(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting jam on the toast");
    private static void ApplyButter(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting butter on the toast");
    private static Toast ToastBread(int slices)
    {
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("Putting a slice of bread in the toaster");
      }
      Console.WriteLine("Start toasting...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine("Remove toast from toaster");
      return new Toast();
    }
    private static Bacon FryBacon(int slices)
    {
      Console.WriteLine($"putting {slices} slices of bacon in the pan");
      Console.WriteLine("cooking first side of bacon...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("flipping a slice of bacon");
      }
      Console.WriteLine("cooking the second side of bacon...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine("Put bacon on plate");
      return new Bacon();
    }
    private static Egg FryEggs(int howMany)
    {
      Console.WriteLine("Warming the egg pan...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine($"cracking {howMany} eggs");
      Console.WriteLine("cooking the eggs ...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine("Put eggs on plate");
      return new Egg();
    }
    private static Coffee PourCoffee()
    {
      Console.WriteLine("Pouring coffee");
      return new Coffee();
    }
  }
}

W powyższym przykładzie wszystkie operacje wykonywane są synchronicznie, czyli po kolei. Nie ma tu ani trochę równoległości. A równoległość jest ważna bo pozwala zaoszczędzić czas i wykorzystać wielordzeniowe procesory.

Jeśli uruchomisz ten kod to zauważysz, że wykonuje się kilkadziesiąt sekund. To trochę długo, bo część operacji możemy przecież wykonywać równolegle. W efekcie zakończenie wszystkich zadań nastąpi kilka razy szybciej.

Kod z użyciem async i await

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleAppAsyncAwait
{
  public class Coffee { }
  public class Egg {}
  public class Bacon { }
  public class Toast { }
  public class Juice { }
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      Coffee cup = PourCoffee();
      Console.WriteLine("coffee is ready");
      var eggsTask = FryEggsAsync(2);
      var baconTask = FryBaconAsync(3);
      var toastTask = MakeToastWithButterAndJamAsync(2);
      var breakfastTasks = new List<Task> { eggsTask, baconTask, toastTask };
      while (breakfastTasks.Count > 0)
      {
        Task finishedTask = await Task.WhenAny(breakfastTasks);
        if (finishedTask == eggsTask)
        {
          Console.WriteLine("eggs are ready");
        }
        else if (finishedTask == baconTask)
        {
          Console.WriteLine("bacon is ready");
        }
        else if (finishedTask == toastTask)
        {
          Console.WriteLine("toast is ready");
        }
        breakfastTasks.Remove(finishedTask);
      }
      Juice oj = PourOJ();
      Console.WriteLine("oj is ready");
      Console.WriteLine("Breakfast is ready!");
    }
    static async Task<Toast> MakeToastWithButterAndJamAsync(int number)
    {
      var toast = await ToastBreadAsync(number);
      ApplyButter(toast);
      ApplyJam(toast);
      return toast;
    }
    private static Juice PourOJ()
    {
      Console.WriteLine("Pouring orange juice");
      return new Juice();
    }
    private static void ApplyJam(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting jam on the toast");
    private static void ApplyButter(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting butter on the toast");
    private static async Task<Toast> ToastBreadAsync(int slices)
    {
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("Putting a slice of bread in the toaster");
      }
      Console.WriteLine("Start toasting...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine("Remove toast from toaster");
      return new Toast();
    }
    private static async Task<Bacon> FryBaconAsync(int slices)
    {
      Console.WriteLine($"putting {slices} slices of bacon in the pan");
      Console.WriteLine("cooking first side of bacon...");
      await Task.Delay(3000);
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("flipping a slice of bacon");
      }
      Console.WriteLine("cooking the second side of bacon...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine("Put bacon on plate");
      return new Bacon();
    }
    private static async Task<Egg> FryEggsAsync(int howMany)
    {
      Console.WriteLine("Warming the egg pan...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine($"cracking {howMany} eggs");
      Console.WriteLine("cooking the eggs ...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine("Put eggs on plate");
      return new Egg();
    }
    private static Coffee PourCoffee()
    {
      Console.WriteLine("Pouring coffee");
      return new Coffee();
    }
  }
}

Kod użyty w przykładach pochodzi ze strony Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/

Jeśli chcesz opanować podstawy języka(typy danych, zmienne, pętle, metody, klasy itp. ) C# to koniecznie zajrzyj tutaj

[simple-author-box]

Buduj inteligentne aplikacje w C# z darmową biblioteką NGPT
3-DNIOWE SZKOLENIE Z PODSTAW TECHNOLOGII .NET, C# i SQL