fbpx

async, await – czyli programowanie asynchroniczne w języku C#

Jedną z podstawowych rzeczy, które należy poznać jest programowanie asynchroniczne. Dzięki odpowiedniemu użyciu słów kluczowych async i await jesteśmy w stanie przyspieszyć nasze aplikacje.

async – tym słowem oznaczamy metodę, która jest asynchroniczna.

await – to słowo kluczowe towarzyszy wywołaniu metody asynchronicznej. Zawsze gdzie występuje to słowo program będzie czekał aż dana metoda się wykona i dopiero wtedy będzie wykonywał kolejne instrukcje.

Kod bez użycia async i await

Zanim zobaczysz jak użyć słów async i await zapoznaj się z poniższym programem. Możesz go wkleić do Visual Studio i na pewno zadziała.

using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleAppAsyncAwait
{
  public class Coffee { }
  public class Egg {}
  public class Bacon { }
  public class Toast { }
  public class Juice { }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Coffee cup = PourCoffee();
      Console.WriteLine("coffee is ready");

      Egg eggs = FryEggs(2);
      Console.WriteLine("eggs are ready");

      Bacon bacon = FryBacon(3);
      Console.WriteLine("bacon is ready");

      Toast toast = ToastBread(2);
      ApplyButter(toast);
      ApplyJam(toast);
      Console.WriteLine("toast is ready");

      Juice oj = PourOJ();
      Console.WriteLine("oj is ready");
      Console.WriteLine("Breakfast is ready!");
    }

    private static Juice PourOJ()
    {
      Console.WriteLine("Pouring orange juice");
      return new Juice();
    }

    private static void ApplyJam(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting jam on the toast");

    private static void ApplyButter(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting butter on the toast");

    private static Toast ToastBread(int slices)
    {
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("Putting a slice of bread in the toaster");
      }
      Console.WriteLine("Start toasting...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine("Remove toast from toaster");

      return new Toast();
    }

    private static Bacon FryBacon(int slices)
    {
      Console.WriteLine($"putting {slices} slices of bacon in the pan");
      Console.WriteLine("cooking first side of bacon...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("flipping a slice of bacon");
      }
      Console.WriteLine("cooking the second side of bacon...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine("Put bacon on plate");

      return new Bacon();
    }

    private static Egg FryEggs(int howMany)
    {
      Console.WriteLine("Warming the egg pan...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine($"cracking {howMany} eggs");
      Console.WriteLine("cooking the eggs ...");
      Task.Delay(3000).Wait();
      Console.WriteLine("Put eggs on plate");

      return new Egg();
    }

    private static Coffee PourCoffee()
    {
      Console.WriteLine("Pouring coffee");
      return new Coffee();
    }
  }
}

W powyższym przykładzie wszystkie operacje wykonywane są synchronicznie, czyli po kolei. Nie ma tu ani trochę równoległości. A równoległość jest ważna bo pozwala zaoszczędzić czas i wykorzystać wielordzeniowe procesory.

Jeśli uruchomisz ten kod to zauważysz, że wykonuje się kilkadziesiąt sekund. To trochę długo, bo część operacji możemy przecież wykonywać równolegle. W efekcie zakończenie wszystkich zadań nastąpi kilka razy szybciej.

Kod z użyciem async i await

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleAppAsyncAwait
{
  public class Coffee { }
  public class Egg {}
  public class Bacon { }
  public class Toast { }
  public class Juice { }

  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      Coffee cup = PourCoffee();
      Console.WriteLine("coffee is ready");

      var eggsTask = FryEggsAsync(2);
      var baconTask = FryBaconAsync(3);
      var toastTask = MakeToastWithButterAndJamAsync(2);

      var breakfastTasks = new List<Task> { eggsTask, baconTask, toastTask };
      while (breakfastTasks.Count > 0)
      {
        Task finishedTask = await Task.WhenAny(breakfastTasks);
        if (finishedTask == eggsTask)
        {
          Console.WriteLine("eggs are ready");
        }
        else if (finishedTask == baconTask)
        {
          Console.WriteLine("bacon is ready");
        }
        else if (finishedTask == toastTask)
        {
          Console.WriteLine("toast is ready");
        }
        breakfastTasks.Remove(finishedTask);
      }

      Juice oj = PourOJ();
      Console.WriteLine("oj is ready");
      Console.WriteLine("Breakfast is ready!");
    }

    static async Task<Toast> MakeToastWithButterAndJamAsync(int number)
    {
      var toast = await ToastBreadAsync(number);
      ApplyButter(toast);
      ApplyJam(toast);

      return toast;
    }

    private static Juice PourOJ()
    {
      Console.WriteLine("Pouring orange juice");
      return new Juice();
    }

    private static void ApplyJam(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting jam on the toast");

    private static void ApplyButter(Toast toast) =>
      Console.WriteLine("Putting butter on the toast");

    private static async Task<Toast> ToastBreadAsync(int slices)
    {
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("Putting a slice of bread in the toaster");
      }
      Console.WriteLine("Start toasting...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine("Remove toast from toaster");

      return new Toast();
    }

    private static async Task<Bacon> FryBaconAsync(int slices)
    {
      Console.WriteLine($"putting {slices} slices of bacon in the pan");
      Console.WriteLine("cooking first side of bacon...");
      await Task.Delay(3000);
      for (int slice = 0; slice < slices; slice++)
      {
        Console.WriteLine("flipping a slice of bacon");
      }
      Console.WriteLine("cooking the second side of bacon...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine("Put bacon on plate");

      return new Bacon();
    }

    private static async Task<Egg> FryEggsAsync(int howMany)
    {
      Console.WriteLine("Warming the egg pan...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine($"cracking {howMany} eggs");
      Console.WriteLine("cooking the eggs ...");
      await Task.Delay(3000);
      Console.WriteLine("Put eggs on plate");

      return new Egg();
    }

    private static Coffee PourCoffee()
    {
      Console.WriteLine("Pouring coffee");
      return new Coffee();
    }
  }
}

Kod użyty w przykładach pochodzi ze strony Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/