fbpx

LINQ

Często pojawia się potrzeba znalezienia najtańszej albo najdroższej oferty.

Możemy przeszukać listę za pomocą pętli i znaleźć najtańszą ofertę. Jednak nie jest to najlepszy pomysł bo zamiast tego możemy użyć LINQ. Wystarczy, że w naszym pliku z kodem C# dodamy przestrzeń nazw:

using System.Linq;

Pozwoli to nam na korzystanie z metod zdefiniowanych przez LINQ. Technicznie LINQ to metody rozszerzające (ang. extension method). Przykładowe metody, które definiuje LINQ to:

 • First
 • Single
 • SingleOrDefault
 • Aggregate
 • Any

W poniższym przykładzie zaprezentuję Ci 2 metody wyszukania najtańszego produktu z listy. Skorzystamy z metody Aggregate oraz First.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ConsoleAppLinq
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Price { get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Szukanie najtańszej oferty

      var products = new List<Product>
      {
        new Product() {Name = "Samsung", Price = 1999},
        new Product() {Name = "Sony", Price = 2099},
        new Product() {Name = "Dell", Price = 1899},
        new Product() {Name = "Xiaomi", Price = 2099}
      };

      var minPrice = products.Min(x => x.Price);
      var cheapestProduct = products.First(x => x.Price == minPrice);
      Console.WriteLine($"Najtańszy produkt to {cheapestProduct.Name} i kosztuje {cheapestProduct.Price} zł.");

      cheapestProduct = products.Aggregate((c, n) => (n.Price < c.Price ? n : c));
      Console.WriteLine($"Najtańszy produkt to {cheapestProduct.Name} i kosztuje {cheapestProduct.Price} zł.");
    }
  }
}

Buduj inteligentne aplikacje w C# z darmową biblioteką NGPT
3-DNIOWE SZKOLENIE Z PODSTAW TECHNOLOGII .NET, C# i SQL