Co to jest serializacja i deserializacja? Przykład w języku C#

Co to jest serializacja?

W prostych słowach Serializacja to proces w którym obiekt, czasami bardzo skomplikowany, w języku C# zamieniamy na tekst (zwykle w postaci JSON albo XML). Robimy to po to, żeby na przykład zapisać dany obiekt w bazie danych, lub przesłać go do innego systemu. Łatwiej jest przecież wysłać jeden napis, niż obiekt składający się z wielu pól a czasami również tablic.

Co to jest deserializacja?

Deserializacja jest procesem odwrotnym do serializacji. Wyobraź sobie, że ktoś Tobie przesłał z zewnętrznego systemu obiekt w postaci JSON. Czyli mamy jeden długi napis zawierający wszystkie informacje o obiekcie. A docelowo, żeby wykonać operacje w naszym systemie potrzebujemy obiektu. Używamy wtedy właśnie deserializacji.

Przykład deserializacji języku C#using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Newtonsoft.Json;

namespace Serializacja
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string test = "[{\"identyfikator\":\"1\",\"imie\":\"Dariusz\",\"nazwisko\":\"Kacban\"}]";
      var deserialized = JsonConvert.DeserializeObject<List<Person>>(test);

      Console.WriteLine(deserialized.First());
    }
  }

  public class Person
  {
    [JsonProperty("identyfikator")]
    public string Id { get; set; }
  
    [JsonProperty("imie")]
    public string Name { get; set; }
    
    [JsonProperty("nazwisko")]
    public string Surname { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return $"identyfikator: {Id}, imie: {Name}, nazwisko: {Surname}";
    }
  }
}